lördag 28 november 2015

Föräldrauppfostran

45.000 personer påstås ha gillat ett foto på något barns hemläxa i hemkunskap, länk här. Det är inte nytt men jag vill skriva om det ändå.

Eleven ska alltså samla poäng genom att göra hushållssysslor. Läraren väntar sig att föräldrarna ska poängsätta hur väl sysslorna blir utförda och även barnets känsloyttringar. Vid gnäll ska nämligen föräldrarna dra av poäng.

Uppgiften går tillbaka på en seglivad diskurs bland lärare, beskriven av Åsa Bartholdsson i boken Den vänliga maktutövningens regim. En diskurs är ett sätt att prata om ett visst fenomen. Åsa Bartholdsson beskriver att lärare pratar om elever som egoistiska och bortskämda, och om föräldrar som osäkra och oförmögna att sätta gränser. Boten ska tydligen vara att läraren, via hemkunskapsläxan, lägger sig i hur familjen fördelar hushållsarbetet - och genom en kombination av hot och belöning ska eleverna förmås att utföra hushållsarbete - och inte gnälla.

Jag tycker att den här läxan präglas av en oerhört respektlös syn på framför allt eleverna. Jag hade skämts något fruktansvärt om jag skulle ta hem en sån här lapp till mina föräldrar. Hur går det här ihop med grundskolans läroplan som stipulerar att "elever ska mötas med respekt för sin person"?

Nej jag skulle verkligen inte bli glad om mitt barn kom hem med en sån läxa. Jag skulle tycka mitt barn blev förolämpat, i och med att läraren tar för givet att mitt barn inte gör något av de uppräknade hushållsarbetena redan, i alla fall inte utan att "gnälla"och jag skulle själv känna mig förolämpad i att läraren lade sig i hur vi fördelar hushållsarbetet härhemma. Och jag skulle skämmas å lärarens vägnar.

Inga kommentarer: