lördag 20 december 2014

Råd om ensamsovning kan slå bakut

Här är ett lästips om spädbarn och sömn, en artikel av läkaren och forskaren Melissa Bartick som diskuterar underlaget för den amerikanska rekommendationen för hur spädbarn ska sova, som i sin tur kan antas ligga till grund för de svenska råden.

Till skillnad från råden i Kanada, Storbritannien och Australien medger inte de amerikanska råden att de flesta barn samsover med sina föräldrar åtminstone ibland. Bartick har gått till källorna för den amerikanska rekommendationen om egen säng till barnet och funnit att den bara lutar sig på fyra artiklar. Två av dem är feltolkade och visar ingen eller liten risk med att dela säng om föräldrarna inte röker eller rökte under graviditeten, och två av dem tar inte hänsyn till om mamman hade druckit alkohol, en känd riskfaktor.

Det som kan hända - och tragiskt nog har hänt i USA - är att föräldrarna har barnet i egen säng men går och sätter sig i soffan med det när det vaknar om natten (och somnar om där) eftersom de har hört att det är så farligt att ha det hos sig i sängen - och barnet har dött i soffan.

Melissa Bartick har tillsammans med Linda J Smith publicerat en egen analys av den amerikanska rekommendationen och tillgänglig litteratur. De kom fram till att det finns andra risker som är större än risken för samsovning, men som får mindre uppmärksamhet. Det enda vi säkert vet är att soffor är osäkra sovmiljöer, att risken ökar om föräldern röker eller är påverkad på något sätt.

En stor risk innebär också att barnet får bröstmjölksersättning. Att stödja amning innebär att minska risken för plötslig spädbarnsdöd (på befolkningsnivå). Och amning gynnas av samsovning. I sjävla verket kan det hända att kvinnor slutar amma helt och hållet för att nattamningen inte fungerar när hon inte får samsova med sitt barn.

Det finns ingen sovmiljö som är helt säker. Men att säga åt föräldrar att aldrig sova tillsammans med sina barn fungerar inte. Då är det bättre att upplysa dem om riskerna med osäkra miljöer och omständigheter för samsovning - de som inkluderar soffor, tobak och alkohol/läkemedel/droger - än att kategoriskt avråda från samsovning, vilket kan leda till andra risker.